top of page
Vertrouwenspersonen

Onze
vertrouwens
personen

Contact Vertrouwens
personen


 

De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van jonge sporters, trainers of bestuursleden die te maken hebben met vragen, meldingen of klachten over Grensoverschrijdend gedrag (GOG). Hieronder wordt in het kort verstaan : ongewenst gedrag, pesten, (seksuele) intimidatie e.d.

Al bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving kan je contact zoeken met de VCP, want jouw omgeving voelt dan niet meer veilig voor jou. 

De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. Met uitzondering van een strafbaar feit, daar is wel een meldeplicht voor!

De VCP zal ervoor zorgen dat er, indien nodig, wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener (b.v een Vertrouwenspersoon van NOC/NSF).

Tevens adviseert hij/zij het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om het probleem zoveel mogelijk te verkleinen

JantjeBeton_LOGO_RGB_oranje-1280x640_edited.png
logo.png
Unknown_edited.png
bottom of page