top of page

Schrijf je in !!

b7340a80-4d77-4b49-8c5c-3e61bda0103c.jpg
IMG_0952.JPG

Inschrijfformulier

Selecteer een optie

Het bestuur en haar kader zijn niet aansprakelijk voor daden die leden tijdens UDI-activiteiten veroorzaken. Elk lid dient zelf voor een eventuele WA-verzekering te zorgen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Er kan per maand, per kwartaal of per jaar vooruit worden betaald. Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni. Opzegging kan derhalve voor 1 juli van elk jaar geschieden (je bent het hele jaar contributie verschuldigd) en dient schriftelijk voor deze datum aan de ledenadministratie te worden gemeld. Mailadres: leden@udi1896.nl

Opzeggen via trainers of begeleiding is ivm traceerbaarheid niet mogelijk.

Als je Handbal en/of NHV lid wordt dien je een recente pasfoto in te leveren.

                                                                           

Contributie (bedragen per 1-1-2018): Zie publicatie Bestuur/Financiën

Contributie bedragen zijn per maand, te weten 1/12 van het jaarbedrag. Voor handballeden vanaf 18 jaar geldt een inschrijfgeld van €12.50.

 

Overig

Heb je reeds eerder gehandbald ?

Zo ja, bij welke vereniging, in welke klasse en wanneer heb je de laatste wedstrijd gespeeld? 

 

Met het versturen ga ik akkoord met hetgeen in de statuten en reglementen, (zoals deze zijn gepubliceerd op deze website ) van UDI 1896 Arnhem staat vermeld en geef ik toestemming aan UDI 1896 Arnhem voor het verwerken van mijn persoonsgegegevens. Ook geef ik een machtiging af, voor een automatische incasso van de contributie van het hieronder vermelde bankrekeningnummer.

Machtiging automatische maandelijkse incasso

Bedankt voor je aanmelding en Welkom als lid van UDI 1896, de gezelligste club in de regio !!

Unknown_edited.png
Schermafbeelding 2022-04-19 om 11.40_edited.png
  • UDI op insta
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page