top of page
Nieuws 2
Schermafbeelding 2022-09-16 om 11.19.15.png

Afgelopen maanden ben ik door het UDI bestuur benaderd voor de functie van Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle leden van UDI met plezier en veilig hun sport kunnen beleven.

Ik ben het daar helemaal mee eens en heb daarom ook ja op gezegd.  Recentelijk heb ik bij het NOC/NSF hiervoor een cursus gevolgd en positief afgerond.

Ik ben Lucy Abbenhuis, 68 jaar, getrouwd met Hans, heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Als handbalster ben ik 17 jaar actief geweest bij SWIFT-Arnhem en later nog een aantal jaren “recreatief” bij de dames van UDI. 

Mijn laatste 30 werkzame jaren heb ik met veel plezier bij de politie in Gelderland Midden gewerkt. Inmiddels ben ik 3 jaar met pensioen.

 

De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van jonge sporters, trainers of bestuursleden die te maken hebben met vragen, meldingen of klachten over Grensoverschrijdend gedrag (GOG). Hieronder wordt in het kort verstaan : ongewenst gedrag, pesten, (seksuele) intimidatie e.d.

Al bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving kan je contact zoeken met de VCP, want jouw omgeving voelt dan niet meer veilig voor jou. 

De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. Met uitzondering van een strafbaar feit, daar is wel een meldeplicht voor!

De VCP zal ervoor zorgen dat er, indien nodig, wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener (b.v een Vertrouwenspersoon van NOC/NSF).

Tevens adviseert hij/zij het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om het probleem zoveel mogelijk te verkleinen

logo_cf35ccaaed1f5b75b44c80a05381f32a_2x.png
  • UDI op insta
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page